top of page

ANYCASTING DÖKÜM SİMÜLASYONU

AnyCasting Döküm Simülasyonu

AnyCasting Döküm Simülasyonu

AnyCasting döküm simülasyonu yazılımı, döküm parçaların üretim sonrası sahip olacağı özellikleri bilgisayar ortamında hesaplayan bir mühendislik yazılımıdır. Döküm üretimi sırasında kullanılacak olan koşullar AnyCasting döküm simülasyonu üzerinde tanımlanır, döküm işleminin sayısal analizi yapılır ve ortaya çıkacak döküm hataları bilgisayar ekranında görüntülenir. İyileştirme çalışmaları gerçekleştirilerek, en ideal döküm koşulları ve tasarımı üretim öncesinde belirlenir. AnyCasting döküm simülasyonu, dökümhanelerin hatasız üretim gerçekleştirerek kalite ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmalarını sağlar.

AnyCasting döküm simülasyonu Windows tabanlı bir yazılımdır. Kurulum ve kullanıcı eğitimi oldukça kolaydır. AnyCasting döküm simülasyonunun, tescilli hesaplama ağı oluşturma hızı, paralel işlemci desteği, mikro yapı analizi, gerilim analizi, gelişmiş 3B grafik özellikleri, otomatik raporlama ve sunu dosyaları üzerinde simülasyon sonuçlarını düzenleyebilme gibi birçok güçlü özelliği vardır. ​

AnyCasting'e Özel

AnyCasting'e Özel

- Hybrid Method tabanlı Real Flow

- Auto Mesh Sistemi ile basitleştirilmiş Mesh Oluşturma

- Kesin Akış Analizi ile Kalıp içindeki Hava Hareketinin Hesaplanması

- Çeşitli Parametre fonksiyonlarıyla Katılaşma Hatalarının Analizi

- Kantitatif Analiz tabanlı Sonuç Hesaplama

- Çeşitli fonksiyonlar yardımıyla Kolay Sonuç İnceleme 

- Düzenli Yazılım Güncelleme Desteği

Prosesler

Prosesler
shutterstock_1449905405.jpg

Yüksek Basınçlı Döküm

lpdc.jpg

Düşük Basınçlı Döküm

shutterstock_1207978306.jpg

Kum Döküm

tilt.jpg

Metal Kalıp Döküm

shutterstock_1653616024.jpg

Hassas Döküm

shutterstock_1489924190b.jpg

İngot Döküm

Yüksek Basınçlı Döküm

Yüksek Basınçlı Döküm

AnyCasting döküm simülasyonu, yüksek basınçlı dökümde kullanılan döküm preslerinin özelliklerini en ince detayına kadar tanımlamaya olanak sağlar. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Döküm işlemini parça işlevine uygun olarak gerçekleştirebilmek adına, yolluk, cep ve hava tahliye kanallarının geometrileri simülasyon ile modellenebilir, parça kalitesi üzerindeki etkileri takip edilebilir.

 

Kalıp içindeki havayı daha iyi tahliye etmek için kullanılabilecek vakum cihazının teknik özellikleri tanımlanabilir ve yüksek kesinlikte sonuçlar elde edilir.  

 

Çekme boşluklarını ve kalıp üzerindeki aşırı ısınan bölgeleri engellemek, çevrim sürelerini kısaltmak amacıyla kullanılacak ısıtma/soğutma kanallarının, sıkıştırma pimlerinin ve sprey koşullarının etkileri incelenebilir, en yüksek performansı verecek kalıp tasarımı belirlenebilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonunun itici pim özelliği ile itici pimler üzerinde oluşan yükler hesaplanabilir, itici pimlerin kullanım ömürleri artırılır ve ilgili bakım maliyetleri düşürülebilir.  

 

Soğuk birleşmeler, sızdırmazlık hataları, inter metalik oluşumlar, dolumda oluşan soğuk kabuklaşmalar, mikro poroziteler, hava ve gaz hataları, oksidasyon ve türbülanslar modellenebilecek döküm hatalarından bazılarıdır. AnyCasting döküm simülasyonunda bu hatalara ek olarak, farklı birçok özellik bulunmaktadır.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Düşük Basınçlı Döküm

Düşük Basınçlı Döküm

AnyCasting döküm simülasyonu, düşük basınçlı dökümde kullanılacak olan makine basınç özelliklerini, kalıp çalışma sıcaklıkları, kalıp çevrim süreleri, vakum ve ısıtma/soğutma koşullarının en ince detayına kadar tanımlanabilmesini sağlar. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Gaz hataları basınç ve miktar olarak hesaplanabilir. Yolluk ve dolum şekline müdahale edilerek, farklı tasarımlar ve döküm koşulları birbiri ile karşılaştırarak gaz hatalarını ortadan kaldırabilir.

 

Vakum kanalarının özellikleri ve çalışma koşulları birbirinden bağımsız tanımlanabilir ve en ideal çalışma koşulları elde edilir.

 

Alaşım kompozisyonuna ve geç katılaşan bölgelere bağlı olarak ortaya çıkan çekme boşlukları, hacimsel ve boyutsal olarak hesaplanabilir.

 

Isıtma/Soğutma kanallarının, debi, sensör sıcaklıkları ve çalışma koşulları her bir kanal için bağımsız tanımlanabilir, parça kalitesi üzerindeki etkileri incelenebilir.

 

Dolum sırasında oluşan oksit yoğunluğu ve oksit hareket şekli gözlemlenebilir. Yolluk ve dolum özelliklerine müdahale edilerek, oksit yoğunluğu en düşük seviyeye indirilebilir.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Kum Döküm

Kum Döküm

AnyCasting döküm simülasyonu, demir, çelik ve demir-dışı metallerin kum döküm yöntemi ile üretiminde kullanılacak bütün detayların tanımlanabilmesini sağlar. Kum döküm sırasında kullanılacak, maça, filtre, besleyici, alaşım ve kum özellikleri simülasyon hesaplamalarında dikkate alınabilir. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Çekme boşlukları, hacimsel ve boyutsal olarak hesaplanabilir. Çekme boşluğu sonuçları, geç katılaşan yerlere, alaşım kompozisyonuna, aşılama pratiğine ve kalıp sertliğine bağlıdır. Bu koşullara müdahale edilerek, çekme boşluğu hataları iyileştirebilir, ilgili ıskarta maliyetlerinde tasarruf sağlanabilir.

 

Mikro porozite oluşumu, dallantı arası çekme boşlukları ve gaz etkisinde oluşan çekme boşlukları gibi farklı başlıklar altında incelenebilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonu içinde ticari olarak kullanılan bütün alaşımlar mevcuttur. Farklı bir alaşıma ihtiyaç olduğunda ise, ilgili alaşım kompozisyonu tanımlanabilir.

 

Dökme demir alaşımlarında mikro yapı ile ilgili özellikler, grafit, perlit, ferrit, karbür ve tane/hücre sayısı başlıkları altında incelenebilir. Ek olarak, Brinell sertliği, çekme mukavemeti, akma mukavemeti ve uzama gibi mekanik özellikler de görüntülenebilir.

 

Dolum sırasında sıkışan hava ve oluşan gaz hataları ile maçaların yanması sonucu ortaya çıkan gaz hataları, basınç ve miktar olarak hesaplanabilir. Yolluk, besleyici ve çıkıcı tasarımları iyileştirilerek, gaz hataları engellenebilir.

 

Dökümde kullanılacak ekzotermik besleyici ve tozların, yanma sıcaklığı, yanma süresi ve ortaya çıkan ısı miktarları özelleştirebilir. Böylece kullanılması gereken en doğru besleyici boyutları hızlı bir şekilde belirlenebilir.

 

Dolum sırasında oluşacak kum ve cüruf inklüzyonları hesaplanabilir, yolluk ve filtre tasarımında iyileştirmeler yapılarak, bu tür hatalar ortadan kaldırabilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonu ile, soğuk birleşmeler, eksik dolum, katı kabuklaşma, türbülanslar vb. gibi hatalar ve daha fazlası, yüksek kesinlikte modellenebilir.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Metal Kalıp Döküm

Metal Kalıp Döküm