ANYCASTING DÖKÜM SİMÜLASYONU

AnyCasting Döküm Simülasyonu

 

AnyCasting döküm simülasyonu yazılımı, döküm parçaların üretim sonrası sahip olacağı özellikleri bilgisayar ortamında hesaplayan bir mühendislik yazılımıdır. Döküm üretimi sırasında kullanılacak olan koşullar AnyCasting döküm simülasyonu üzerinde tanımlanır, döküm işleminin sayısal analizi yapılır ve ortaya çıkacak döküm hataları bilgisayar ekranında görüntülenir. İyileştirme çalışmaları gerçekleştirilerek, en ideal döküm koşulları ve tasarımı üretim öncesinde belirlenir. AnyCasting döküm simülasyonu, dökümhanelerin hatasız üretim gerçekleştirerek kalite ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmalarını sağlar.

AnyCasting döküm simülasyonu Windows tabanlı bir yazılımdır. Kurulum ve kullanıcı eğitimi oldukça kolaydır. AnyCasting döküm simülasyonunun, tescilli hesaplama ağı oluşturma hızı, paralel işlemci desteği, mikro yapı analizi, gerilim analizi, gelişmiş 3B grafik özellikleri, otomatik raporlama ve sunu dosyaları üzerinde simülasyon sonuçlarını düzenleyebilme gibi birçok güçlü özelliği vardır. ​

AnyCasting'e Özel

 

- Hybrid Method tabanlı Real Flow

- Auto Mesh Sistemi ile basitleştirilmiş Mesh Oluşturma

- Kesin Akış Analizi ile Kalıp içindeki Hava Hareketinin Hesaplanması

- Çeşitli Parametre fonksiyonlarıyla Katılaşma Hatalarının Analizi

- Kantitatif Analiz tabanlı Sonuç Hesaplama

- Çeşitli fonksiyonlar yardımıyla Kolay Sonuç İnceleme 

- Düzenli Yazılım Güncelleme Desteği

Prosesler

 
shutterstock_1449905405.jpg

Yüksek Basınçlı Döküm

lpdc.jpg

Düşük Basınçlı Döküm

shutterstock_1207978306.jpg

Kum Döküm

tilt.jpg

Metal Kalıp Döküm

shutterstock_1653616024.jpg

Hassas Döküm

shutterstock_1489924190b.jpg

İngot Döküm

Yüksek Basınçlı Döküm

 

AnyCasting döküm simülasyonu, yüksek basınçlı dökümde kullanılan döküm preslerinin özelliklerini en ince detayına kadar tanımlamaya olanak sağlar. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Döküm işlemini parça işlevine uygun olarak gerçekleştirebilmek adına, yolluk, cep ve hava tahliye kanallarının geometrileri simülasyon ile modellenebilir, parça kalitesi üzerindeki etkileri takip edilebilir.

 

Kalıp içindeki havayı daha iyi tahliye etmek için kullanılabilecek vakum cihazının teknik özellikleri tanımlanabilir ve yüksek kesinlikte sonuçlar elde edilir.  

 

Çekme boşluklarını ve kalıp üzerindeki aşırı ısınan bölgeleri engellemek, çevrim sürelerini kısaltmak amacıyla kullanılacak ısıtma/soğutma kanallarının, sıkıştırma pimlerinin ve sprey koşullarının etkileri incelenebilir, en yüksek performansı verecek kalıp tasarımı belirlenebilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonunun itici pim özelliği ile itici pimler üzerinde oluşan yükler hesaplanabilir, itici pimlerin kullanım ömürleri artırılır ve ilgili bakım maliyetleri düşürülebilir.  

 

Soğuk birleşmeler, sızdırmazlık hataları, inter metalik oluşumlar, dolumda oluşan soğuk kabuklaşmalar, mikro poroziteler, hava ve gaz hataları, oksidasyon ve türbülanslar modellenebilecek döküm hatalarından bazılarıdır. AnyCasting döküm simülasyonunda bu hatalara ek olarak, farklı birçok özellik bulunmaktadır.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Düşük Basınçlı Döküm

 

AnyCasting döküm simülasyonu, düşük basınçlı dökümde kullanılacak olan makine basınç özelliklerini, kalıp çalışma sıcaklıkları, kalıp çevrim süreleri, vakum ve ısıtma/soğutma koşullarının en ince detayına kadar tanımlanabilmesini sağlar. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Gaz hataları basınç ve miktar olarak hesaplanabilir. Yolluk ve dolum şekline müdahale edilerek, farklı tasarımlar ve döküm koşulları birbiri ile karşılaştırarak gaz hatalarını ortadan kaldırabilir.

 

Vakum kanalarının özellikleri ve çalışma koşulları birbirinden bağımsız tanımlanabilir ve en ideal çalışma koşulları elde edilir.

 

Alaşım kompozisyonuna ve geç katılaşan bölgelere bağlı olarak ortaya çıkan çekme boşlukları, hacimsel ve boyutsal olarak hesaplanabilir.

 

Isıtma/Soğutma kanallarının, debi, sensör sıcaklıkları ve çalışma koşulları her bir kanal için bağımsız tanımlanabilir, parça kalitesi üzerindeki etkileri incelenebilir.

 

Dolum sırasında oluşan oksit yoğunluğu ve oksit hareket şekli gözlemlenebilir. Yolluk ve dolum özelliklerine müdahale edilerek, oksit yoğunluğu en düşük seviyeye indirilebilir.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Kum Döküm

 

AnyCasting döküm simülasyonu, demir, çelik ve demir-dışı metallerin kum döküm yöntemi ile üretiminde kullanılacak bütün detayların tanımlanabilmesini sağlar. Kum döküm sırasında kullanılacak, maça, filtre, besleyici, alaşım ve kum özellikleri simülasyon hesaplamalarında dikkate alınabilir. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Çekme boşlukları, hacimsel ve boyutsal olarak hesaplanabilir. Çekme boşluğu sonuçları, geç katılaşan yerlere, alaşım kompozisyonuna, aşılama pratiğine ve kalıp sertliğine bağlıdır. Bu koşullara müdahale edilerek, çekme boşluğu hataları iyileştirebilir, ilgili ıskarta maliyetlerinde tasarruf sağlanabilir.

 

Mikro porozite oluşumu, dallantı arası çekme boşlukları ve gaz etkisinde oluşan çekme boşlukları gibi farklı başlıklar altında incelenebilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonu içinde ticari olarak kullanılan bütün alaşımlar mevcuttur. Farklı bir alaşıma ihtiyaç olduğunda ise, ilgili alaşım kompozisyonu tanımlanabilir.

 

Dökme demir alaşımlarında mikro yapı ile ilgili özellikler, grafit, perlit, ferrit, karbür ve tane/hücre sayısı başlıkları altında incelenebilir. Ek olarak, Brinell sertliği, çekme mukavemeti, akma mukavemeti ve uzama gibi mekanik özellikler de görüntülenebilir.

 

Dolum sırasında sıkışan hava ve oluşan gaz hataları ile maçaların yanması sonucu ortaya çıkan gaz hataları, basınç ve miktar olarak hesaplanabilir. Yolluk, besleyici ve çıkıcı tasarımları iyileştirilerek, gaz hataları engellenebilir.

 

Dökümde kullanılacak ekzotermik besleyici ve tozların, yanma sıcaklığı, yanma süresi ve ortaya çıkan ısı miktarları özelleştirebilir. Böylece kullanılması gereken en doğru besleyici boyutları hızlı bir şekilde belirlenebilir.

 

Dolum sırasında oluşacak kum ve cüruf inklüzyonları hesaplanabilir, yolluk ve filtre tasarımında iyileştirmeler yapılarak, bu tür hatalar ortadan kaldırabilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonu ile, soğuk birleşmeler, eksik dolum, katı kabuklaşma, türbülanslar vb. gibi hatalar ve daha fazlası, yüksek kesinlikte modellenebilir.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Metal Kalıp Döküm

 

AnyCasting döküm simülasyonu, kokil, savurma ve devirmeli dökümlere özel bütün döküm parametrelerini en ince detayına kadar tanımlamaya olanak sağlar. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Çekme boşlukları, hacimsel ve boyutsal olarak hesaplanabilir. Çekme boşluğu oluşumunda etkisi olan, malzeme ve kalıp özellikleri, kalıp açılma ve kapanma süreleri, aşırı ısınan yerler ve geç katılaşan bölgeler dikkate alınarak, çekme boşluğu riskleri görüntülenir. Kalıp tasarımı ve üretim koşulları iyileştirilerek karşılaştırma yapılabilmesini sağlar. Böylece çekme boşluklarının engelleyecek en ideal tasarım belirlenebilir.   

 

Hava sıkışması, oluşan gaz hataları ve maça yanması sonucu ortaya çıkan gaz hataları ayrı başlıklar altında gösterilir. Böylece oluşan gaz hataları hakkında kesin bir öngörü sahibi olunur. Gaz hatalarının oluşma şekli ve dolumun ardından hangi bölgelerde nasıl yoğunlaştıkları incelenebilir. Simülasyondan alınan bilgiler ışığında en ideal kalıp tasarımı elde edilir.

 

Devirmeli döküm simülasyonlarında, kalıp dolum performansını daha doğru inceleyebilmek için, kalıp devirme hızı ve açısını tanımlanabilir.

 

Savurma döküm simülasyonlarında, kalıbın döndüğü eksen ve kalıp döndürme hızı tanımlanabilir ve sonuçlar bu durumların etkisinde incelenebilir.

 

Dolum sırasında oluşacak oksit ve cüruf inklüzyonlarının ne şekilde oluştukları ve hangi bölgelerde yoğunlaştıkları incelenebilir. Böylece kalıbın dolum özelliklerine müdahalede bulunulabilir ve ıskarta maliyetleri azaltılabilir.

 

Mikro porozite oluşumu, dallantı arası çekme boşlukları ve gaz etkisinde oluşan çekme boşlukları gibi farklı başlıklar altında incelenebilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonu, soğuk birleşmeler, eksik dolum, katı kabuklaşma, sıcak yırtılma, kalıp erozyonu, türbülanslar vb. gibi hataları ve daha fazlasını, yüksek kesinlikte modellenebilir.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Hassas Döküm

 

AnyCasting döküm simülasyonu, hassas dökümde kullanılacak olan döküm alaşımını, seramik kalıbını ve üretim koşullarını en ince detayına kadar tanımlayabilmeyi sağlar. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Çekme boşluğu oluşumunda alaşım kompozisyonu, döküm koşulları, parça geometrisi ve yolluk besleyici tasarımları etkilidir. Bu durumlar simülasyon hesaplamalarına dahil edilebilir. Çekme boşluğu hacimsel ve boyutsal olarak hesaplanabilir. Kullanıcı bu etkenler üzerinde iyileştirmeler yaparak en ideal sonucu elde edebilir, ıskarta maliyetlerini azaltabilir.

 

Alaşım kompozisyonu kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Yeni alaşımın metalurjik çekme oranı, mekanik özellikler ve faz dönüşümleri bilgisi otomatik olarak hesaplanır. AnyCasting döküm simülasyonu içinde 600’den fazla alaşım ve malzeme bulunmaktadır.

 

Mikro poroziteler, dallantı arası çekme boşlukları ve gaz etkisinde oluşan çekme boşlukları gibi farklı başlıklar altında incelenebilir. 

 

Cüruf ve oksit inklüzyonları ile, seramik kabuk erozyonunun oluşumu ve hareketleri incelenebilir. Kalıp erozyonu sonuçları kullanılarak, seramik üzerinde güçlendirilmesi gereken yerler tespit edilebilir. Cüruf ve oksit inklüzyonu sonuçları ile birlikte, yolluk ve hava tahliye tasarımlarına müdahale edilebilir ve döküm verimliliği artırılabilir.

 

Dolum sırasında oluşan gaz hatalarının, basıncı ve miktarı hesaplanabilir. Yolluk ve hava tahliye kanallarının tasarımları değiştirilerek, gaz hataları ortadan kaldırılabilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonunun güçlü kullanıcı ara yüzü ile çok bileşenli dökümlerin simülasyon dosyasını hazırlamak çok kolaydır. Hızlı bir şekilde geometrilerin pozisyonlarını, konumlarını ve sayılarını değiştirmeye olanak tanır.

 

AnyCasting döküm simülasyonu ile, katı kabuklaşma, sıcak yırtılma, türbülanslar gibi hataları ve mekanik özellikler ile mikro yapı özellikleri gibi durumlar ve daha fazlası, yüksek kesinlikte modellenebilir.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

İngot Döküm

 

AnyCasting döküm simülasyonu, ingot döküm işlemlerinde kullanılacak olan alaşım kompozisyonunu, kalıp bileşenlerinin malzemelerini ve döküm koşullarını en ince detayına kadar tanımlanabilmesine olanak sağlar. Elde edilen simülasyon sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Çekme boşluğu boyutu ve sıcak yırtılma hataları incelenebilir. Bu hataların oluşumunda etkili olan kalıp malzemeleri ve tasarımı, ekzotermik malzemeler, soğutma kanalları, döküm koşulları ve alaşım kompozisyonu gibi etkenler, AnyCasting döküm simülasyonu hesaplamalarına dahil edilir. Bu etkenler, çekme boşluğu ve sıcak yırtılma hatalarının giderilmesi amacıyla, kullanıcı taafından değiştirebilir. Farklı döküm tasarımları ve koşulları simülasyon ortamında birbiri ile karşılaştırılarak en ideal döküm tasarımı elde edilir.

 

Segregasyon oluşumu ve çeşitleri, alaşımlama elementlerinin difüzyonu ve hamurumsu bölgedeki doğal konveksiyon dikkate alınarak hesaplanır. AnyCasting döküm simülasyonu ile, A tipi, V tipi, sıcak üst ve negatif taban segregasyon sonuçları görüntülenebilir. Segregasyon miktarını azaltmak amacıyla, dolum zamanı, ekzotermik malzemeler ve besleyici ebatları değiştirilebilir veya ilave dolum gerçekleştirilebilir. Bu değişikliklerin segregasyon üzerindeki etkisi incelenir ve en iyi sonucu veren koşullar belirlenebilir.

 

İngot dökümlerde kullanılan ekzotermik toz ve besleyicilerin yanma süresi, yanma sıcaklığı ve yanma sırasında açığa çıkardıkları ısı miktarı simülasyon hesaplamalarına dahil edilir. Çekme boşluğu ve segregasyon durumlarının iyileştirilebilmesi için, simülasyon ortamında farklı ekzotermik malzemeler ve besleyici ebatları kullanılabilir.

 

Dökümün ardından ingot üzerinde çekmeye bağlı çökmeler oluştukça, çekme boşluğu ve segregasyon miktarını iyileştirebilmek için, ingot üzerine sıvı metal ilavesi yapılır. AnyCasting döküm simülasyonunda, sıvı metalin ilave edilme zamanı, sıcaklığı ve kompozisyonu tanımlanarak ingot kalitesine etkisi incelenebilir.

 

Ergitme ve dolum sırasında oluşan cüruf ve oksit inklüzyonları ile gaz hatalarının oluşumları ve hareketleri incelenebilir. Farklı dolum koşulları birbirleri ile karşılaştırılır ve inklüzyon ile gaz hataları en düşük seviyeye indirilebilir.

 

İngot ağırlığına göre yolluk, kalıp tasarımı ve kalıp düzeni değiştirilebilir. Bu tür tasarım değişikliklerinin, ingot kalitesi üzerindeki etkisi incelenebilir. 

 

AnyCasting döküm simülasyonunda İngot dökümlere özel geliştirilmiş hesaplama çözümleyicisi bulunmaktadır. (Fast Ingot Solver) Bu çözümleyici ile birlikte, simülasyon hesaplama sürelerinde %90 oranında tasarruf edilir.

 

AnyCasting döküm simülasyonu, kullanım hızını artıran ağ oluşturma sistemi, sonuç yorumlamayı hızlandıran için otomatik raporlama ve başka bilgisayarlarda sonuçları düzenleyebilen AnyReader özelliklerine sahiptir.

 

AnyCasting Döküm Simülasyonu ile, döküm hatalarını üretim öncesinde engelleyebilir, karlılığınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.

AnyTX Gerilim Simülasyonu

 

AnyTX gerilim simülasyonu, sıvı metalin kalıp içinde katılaşması sonucu ortaya çıkacak gerilim ve deformasyon değerlerinin hesaplanmasını sağlar. Başarılı bir gerilim simülasyonu için, döküm işlemi bütün detayları ile modellenmelidir. AnyCasting döküm simülasyonunda hesaplanan dolum ve katılaşma sonuçları, AnyTX içine aktarılır ve gerilim simülasyonu yapılır. AnyTX gerilim simülasyonu sonuçları, üretimde elde edilecek sonuçlar ile yüksek kesinlikte uyum gösterir.

 

Elde edilen sonuçlar, AnyTX gerilim simülasyonunun kullanışlı ara yüzü sayesinde, FEM mesh ile yapısal analiz yazılımlarına aktarılabilir. Böylece, döküm parçanın çalışma koşulları daha doğru değerlendirilir.

 

AnyTX gerilim simülasyonu, parçanın katılaşma sırasında uğrayacağı uzama ve deformasyon miktarını hesaplar. Aynı zamanda Von Mises gerilimleri, çekme, basma ve kayma gerilimleri de hesaplanır. Hesaplamalar sırasında sıcaklık ve döküm hataları sonuçları kullanılır.

 

AnyTX gerilim simülasyonu ile, parçanın soğuma koşullarında ve dolayısıyla katılaşma özelliklerinde gerçekleştirilecek değişikliklerin, parça üzerinde oluşacak gerilim, uzama ve deformasyon değerleri üzerindeki etkisi incelenebilir.

 

AnyTX gerilim simülasyonu ile simülasyon hesaplamalarınızı bir üst seviyeye çıkarabilir, döküm işleminiz üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz.