top of page

ANYDESIGN DÖKÜM TASARIMI

AnyDesign

AnyDESIGN

AnyDESIGN simülasyon ve döküm işlemleri için hazırlanacak kalıp tasarımlarını, 3 boyutlu geometriler halinde otomatik olarak oluşturur. Oluşturulan geometrilerin döküm kaidelerine uygunluğunu kontrol eder, mühendis ve tasarımcıların, en iyi model tasarımını, en kısa zamanda elde etmelerini sağlar. AnyDESIGN yazılımı, kalıp tasarımı için harcanan zamanı en düşük seviyeye indirir, simülasyon ve kalıp tasarım çalışmalarının çok daha kısa sürelerde bitirilmesini sağlar.

Avantajlar

Avantajlar

Döküm kalıplarının tasarımı, döküm parçanın karmaşıklığına bağlı olarak uzun zaman alan bir görevdir. AnyDESIGN tasarımları çok hızlı bir şekilde oluşturabilme özelliğine sahiptir.

 

Oluşturulan kalıp tasarımlarında değişiklik yapmak oldukça karmaşık hale gelebilen bir görev iken, AnyDESIGN yazılımı tasarımda yapılacak değişiklikleri model tasarımına saniyeler içinde uygulayabilir.

 

Oluşturulan tasarımların döküm kaidelerine uygunluğunu kontrol ederek, tasarım hatalarına engel olur.

 

Oluşturulan kalıp tasarımlarının döküm maliyetlerini hesaplar.

 

Sıvı metalin kalıp dolumu sırasında, takip edeceği akış yolunu ve katılaşma sırasında parçada beslemesi zor olan bölgeleri, simülasyon hesaplaması yapmadan ortaya koyar, Böylece tasarım aşamasında yaşanacak zaman kayıplarının önüne geçer.

 

Elde edilen çizimler diğer CAD ve CAE yazılımlarına aktarılabilir.

AnyDESIGN / Teknik Özellikler

AnyDESIGN / Teknik Özellikler

AnyDESIGN, parça çıkış açılarını ve kalıp ayrım hattını otomatik olarak algılar. Kalıp ayrım hattı, kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra, hızlı bir şekilde yolluk ve besleyici tasarımı oluşturulur. Kullanıcı havşa, yolluk ve giriş oranlarını, sayısal olarak kolayca ayarlayabilir ve 3 boyutlu geometrileri otomatik olarak oluşturabilir. Böylece kalıp tasarım aşamasında harcanacak zamandan tasarruf edilir. 

 

AnyDESIGN, bileşen tabanlı çalışır. Havşa, yolluk, giriş, çıkıcı ve besleyici gibi bütün kalıp tasarımı bileşenleri, parametrik olarak yazılımın veri tabanında bulunur. Kalıp tasarımı, bileşen parametrelerinin sayısal olarak değiştirilmesiyle oluşturulur. Tasarım oluşturulmadan önce, bileşenlerin döküm kaidelerine uygunlukları, yazılım tarafından otomatik olarak kontrol edilir.

 

AnyDESIGN ile oluşturulan geometriler üzerinde değişiklik yapmak çok kolaydır. Parametre tablosu kullanılarak, bileşenlerin boyutları kolaylıkla değiştirilebilir.

 

Kağıt üzerine elle çizilen taslakları AnyDESIGN içine aktarabilir, kalıp tasarımı taslak takip edilerek gerçekleştirilebilir.

  

AnyDESIGN, simülasyon ile katılaşma analizi yapmadan, parçanın kalın ve beslemesi zor olan bölgelerini tanılar. Böylece besleyici, besleyici boynu ve yolluk bileşenlerinin, boyutlarının ve konumlarının, hızlıca belirlenmesini sağlar. Simülasyon öncesinde, daha iyi tasarımlar elde edilmesini sağlar. 

 

AnyDESIGN, uygunluk kontrolü işlevi ile, parça ve besleyici arasındaki, besleme hacmi, çekme oranı, modül ve yükseklikler gibi değerleri karşılaştırarak, döküm kaidelerine uygun olmayan durumlar hakkında kullanıcıyı bilgilendirir.

 

AnyDESIGN yazılımının veri tabanında, döküm alaşımları, kalıp malzemeleri, kalıplama makinesi çeşitleri ve ilgili kalıplama ebatlarının özellikleri kayıtlı bulunur. Oluşturulan kalıp tasarımlarının döküm verimliliği, parça dolum zamanları ve üretim maliyetleri sayısal olarak hesaplanır. Kalıp tasarımında yapılacak değişikliklerin üretim maliyetlerine, verimliliğe ve dolum zamanı değerlerine etkisi anlık olarak incelenebilir. 

 

AnyDESIGN oluşturulan kalıp tasarımı için, simülasyon yapmadan sıvı metal akış yönünü gösterebilir. Böylece, kullanıcı hedeflediği akış şeklini, tasarım aşamasında iken çözümleyebilir. Aynı zamanda, parçanın kalın bölgelerinde ihtiyaç duyulacak besleme hacmini hesaplar. Tasarım aşamasında iken, besleyici konumlarının daha doğru belirlenmesine olanak sağlar.  

 

AnyDESIGN ile oluşturulan 3 boyutlu kalıp tasarımları, CAD ve CAE yazılımlarına aktarılabilir. 

bottom of page