ALTEA KURU YAĞLAMA SİSTEMLERİ

ALTEA S.r.l

 

Altea Srl, 2000 yılında İtalya’nın Brescia kentinde kurulmuştur. Altea Srl, Dry Lub System ismi ile patentli Kuru Yağlama Sisteminin mucididir. Altea Srl, Kuru Yağlama ile ilgili teknolojileri üretmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve değişen ihtiyaçlara uygun şekilde uyarlamak üzere faaliyet göstermektedir.

 

Altea Srl Dry Lub Kuru Yağlama teknolojisi, hafif alaşımların üretileceği, basınçlı döküm, kokil döküm, ekstrüzyon ve dövme proseslerinde kullanılabilir. Altea Srl Dry Lub Kuru Yağlama teknolojisi, daha iyi üretim verimliliği, daha düşük üretim maliyeti ve daha iyi parça kalitesi sağlayarak kullanıcılarına maliyet avantajı sağlar.

DRY LUB Kuru Yağlama Teknolojisi

 

Dry Lub Kuru Yağlama Sistemi, hava ile yağlayıcı tozun uygun oranlarda karıştırılmasını ve kalıp yüzeyine elektrostatik kuvvet ile uygulanmasın sağlar. Patentli teknolojisi sayesinde, kuru yağlayıcı malzeme, ince ve homojen şekilde, kalıp yüzeyine uygulanabilir. Janrındaki ürünlere göre çok daha az toz kullanımı ile aynı performansta üretim yapmanızı sağlar.

 

Altea Srl ürün gamında, Faraday etkisini minimize eden çözümler mevcuttur. Kullanılan sistemler ve tozlar, uygulanacak üretime göre farklılıklar gösterir.

 

Kuru yağlayıcı toz malzemeler toksik değildir ve EC kuralları ile uyumludur.

Avantajlar

 
  • Kuru Yağlama işlemi sıvı yağlayıcılara göre kalıp yüzeyine çok daha kısa sürelerde uygulanır ve kuru yağlama işlemi bittikten sonra hava ile kurutmaya ihtiyaç duymaz. Bu durumdan ötürü kuru yağlama kullanılan proseslerde çevrim süreleri kısalır, makine daha hızlı çalışır.  

  • Kompresör havası kullanımı azalacağı için maliyetler düşer ve daha sessiz bir çalışma ortamı elde edilir.

  • Kuru Yağlama işleminde herhangi bir sıvı içerik olmamasından dolayı hidrojen hataları ile karşılaşılmaz.

  • Kuru yağlayıcı kullanılan kalıplarda metalin akışı kolaylaşır.

  • Çevrim sürelerinin kısalması ile birlikte kalıp daha sıcak çalışır, kalıp üzerindeki termal şoklar azaltılır.

  • Sıvı yağlayıcılarda oluşan düzensiz yağ katmanı ile kuru yağlama sisteminde karşılaşılmaz.

  • Atık su engellenir ve daha temiz bir çalışma ortamı elde edilir.

Yüksek Basınçlı Döküm

 

Alüminyum, Zamak ve Magnezyum alaşımlarının yüksek basınçlı döküm yöntemi ile üretilmesinde yağlama işlemi, üretim sürekliliği ve maliyetleri açısından büyük önem taşır. Altea Dry Lub kuru yağlama sisteminin, yüksek basınçlı döküm prosesinde kullanımı oldukça kolaydır ve birçok avantaj sunar.

 

Hafif alaşımlı metallerin yüksek basınçlı döküm yöntemi ile üretiminde, kalıp yüzeyine uygulanan toz malzeme ,elektrostatik yüklü olarak kalıp yüzeyine temas ettiği anda ergime yapar ve yüzeye yapışır. Yapışma gerçekleştikten sonra çok kısa bir süre için, toz malzeme elektrostatik yükünü korumaya devam eder ve arkadan gelen diğer tozlar kalıbın derinliklerine doğru hareket eder. Böylece toz yağlayıcı çok ince bir tabaka halinde kalıp yüzeyine ve derin bölgelerine uygulanmış olur.

 

Kuru yağlayıcı uygulanmış kalıplarda dolum sırasında sıvı metal akışı ve parçanın kalıptan çıkarılması daha kolaydır. Kalıp ile sıvı metal arasında oluşacak inter metalik oluşumları engeller.

Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm

 

Dry Lub Kuru Yağlama Sistemi ile yağlama işleminde sıvı kullanılmamasından dolayı, kalıp yüzeyinde daha az soğuma gerçekleşir ve kalıbın çalışma sıcaklıkları yükselir. Bu durum, kalıbın daha az genleşmesini sağlar ve termal şokların şiddetini azaltır, kalıbın kullanım ömrü artar.

 

Yağlama işleminde sıvının elimine edilmesi, kalıp yüzeyindeki neme bağlı olarak oluşan hidrojen kırılganlığı hatasını tamamen ortadan kaldırır.

 

Sıvı yağlama sırasında ihtiyaç duyulan yağlama ve kurutma süreleri oldukça uzundur. Altea Dry Lub Kuru Yağlama sistemi ile sprey işlemine harcanan süre azalacak ve çevrim süresi kısalacaktır.

 

Sıvı yağlama malzemelerine göre, yanma ve piroliz gerçekleşmediği için katı atık oluşmaz, döküm parça yüzeyi daha temiz çıkar.

 

Sıvı yağlama için kullanılan kompresör havası elimine edilir ve artık sıvının geri dönüşüm maliyetlerinde tasarruf sağlanır, daha sessiz ve temiz bir üretim ortamı elde edilir.

 

Kullanılan toz malzeme miktarı kilogram başına ortalama 0.3 ila 0.5 gr arasındadır.

Zamak Yüksek Basınçlı Döküm

 

Zamak üretiminde, proses çevrim süresinin olabildiğince kısa olması istenir. Bu yüzden, Zamak üretiminde kullanılan cihazlarımız tam otomatiktir.

 

Solvent bazlı yağlama malzemelerine kıyasla, Altea Dry Lub kuru yağlama malzemesi yanıcı olmadığı için iş güvenliği açısından daha güvenlidir. Diğer yandan, solvent bazlı yağlayıcı malzemeler kalıbın derin bölgelerine ilerlemekte çok etkili değildir. Ancak, kuru yağlayıcı malzeme elektrostatik yüklü olarak, kalıbın derin bölgelerine daha kolay ilerler. 

 

Sıvı metal akışı kolaylaşır ve yüzey kalitesi iyileşir.

Magnezyum Yüksek Basınçlı Döküm

 

Magnezyum alaşımlarının dökümü karmaşık bir işlemdir. Magnezyum yanıcı olma özelliğinden dolayı risk teşkil eder. Sıvı bazlı yağlayıcı kullanmak Magnezyum alaşımın yanıcılığı açısından riskleri artırır. Sıvı yağlayıcı kullanılması durumunda kalıp yüzeyini hava ile iyice kurutmak gerekir. Bundan dolayı çevrim süreleri beklenenden daha uzun olur.

 

Altea Dry Lub Kuru Yağlama sistemi, sıvı bileşen içermemesinden ötürü, çevrim sürelerini kısaltır. Aynı zamanda, termal şokların miktarı da azalacağı için kalıp ömürleri artacaktır. 

Kokil ve Düşük Basınçlı Döküm

 

Kokil döküm ve düşük basınçlı döküm işlemlerinde, kalıplar silikat bazlı ürünler ile kaplanır. Seri üretimde, uygulanan kaplamanın boyutsal kararlılığını olabildiğince uzun süreler için koruması beklenir. Metal akışını kolaylaştırmak ve kaplamayı sıvı metalin tahrip edici etkisinden koruyabilmek için Dry Lub Kuru Yağlama sistemi oldukça faydalıdır.

 

Kokil ve düşük basınçlı döküm işlemlerinde kullanılan tozlarımız talk bazlıdır. Ergime sıcaklığı 1000 ˚C üzerindedir. Bu yüzden kalıp yüzeyine ergime yaparak yapışmaz.

 

Talk karışımı çok düşük miktarlarda kalıp yüzeyinde mikro film oluşturacak şekilde kullanılır. Mikro film şeklinde uygulamadan dolayı kaplama pürüzlülüğü de etkilenmez. Talk karışımı yağlayıcı malzemelere ek olarak, nano teknoloji ile üretilen yağlayıcı malzemeler de mevcuttur.

 

Kokil ve düşük basınçlı döküm proseslerinde kullanılan kuru yağlayıcı tozlar, kalıp yüzeyindeki silikat bazlı kaplamalara alternatif değildir ve kaplama yerine kullanılamaz. Ancak kuru yağlayıcı malzeme, kaplamanın ömrünü yaklaşık 3 katına çıkarır ve ilgili kalıp bakım maliyetlerini azaltır.

Alüminyum Ekstrüzyon

 

Alüminyum ekstrüzyon prosesinde, piston ve kütük yüzeyi her çevrimde yağlanarak pistonun ömrü yüksek tutulmaya çalışılır. Artık oluşturmayan ve yeterli ayırma sağlayacak yağlayıcı malzemelerin kullanılması istenir. Dry Lub Kuru Yağlama sistemi kullanıldığında, piston yüzeyinde artık oluşmaz ve bitmiş üründe herhangi bir kirliliğe rastlanmaz.

 

Ekstrüzyon işleminde, kullanılacak Kuru Yağlama sisteminin uygulama aparatı ve elektrostatik yükleme sistemi özel olarak tasarlanmıştır. Ekstrüzyon işleminde, Dry Lub Kuru Yağlama sistemini kullanmak üretim maliyetlerini azaltır. Yüzeye 1 saniyeden daha kısa sürede uygulanabilir ve homojen bir dağılım sağlanır. Kurulumu ve kullanımı oldukça basittir.

Alüminyum Dövme

 

Alüminyum dövme prosesinde, grafitli yağ kullanımı hem ortamı kirletmesi, hem de kalıp sıcaklığını düşürmesinden dolayı, istenmez.  Dry Lub Kuru Yağlama sisteminin kullanımı temizdir ve kalıp sıcaklıklarını düşürmez. Kalıp sıcaklıklarının düşmemesi sayesinde, metali şekillendirmek kolaylaşır. Böylece üretilen parçanın kalitesi iyileştirilir.

 

Kalıp yüzeyine elektrostatik ile uygulanan toz, kalıp yüzeyine temas edince ergime yapar ve yapışma sağlar. Diğer gelen tozlar ise, kalıbın derinliklerine doğru hareket eder. Böylece, kalıp yüzeyini kirletmeden ince bir ayırıcı uygulanmış olur.