EXPRESSLAB SÜREKLİ DÖKÜM YAZILIMLARI

EXPRESSLAB

Expresslab firması sürekli döküm ve haddeleme fabrikalarında kullanılmak üzere, simülasyon, tasarım ve görüntüleme yazılımları üretmek amacıyla kurulmuştur. Expresslab yazılımları dünyanın önde gelen sürekli döküm ve haddeleme üreticileri tarafından başarıyla kullanılmaktadır.

 

Expresslab yazılımları ile üretim sırasında oluşan, yüzey ve iç döküm hatalarını, simülasyon özelliği ile modelleyip hesaplayabilirsiniz. Üretim verilerini eş zamanlı takip edebilir, istenmeyen döküm hatalarının yerlerini ve sebeplerini belirleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz bilgiler ışığında, önleyici faaliyetlerinizi gerçekleştirip, ürün kalitesine ve döküm hatalarının iyileştirilmesine etkilerini hesaplayabilirsiniz.

 

Expresslab yazılımlarını üretiminize entegre ederek, döküm hatalarının oranını en düşük seviyelere indirirken, fabrikanızı gerçek üretim kapasitesine ulaştırabilirsiniz.

AVANTAJLAR

 

Demir-çelik fabrikalarında, döküm hatalarının ortaya çıkardığı maliyetler oldukça yüksektir. Döküm hatalarının oluşumu ve buna bağlı olarak ürünün kalitesini etkileyen çok sayıda etken vardır. Tüm bu etkenler birbiri ile etkileşim içindedir. Döküm hatalarının iyileştirilmesi ve giderilebilmesi için birçok etken yeniden değerlendirilmeli ve değiştirilmelidir. Bu durum, iyileştirme çalışmaları için gereken sürenin uzamasına sebep olur.

 

Expresslab yazılımları, makine ve kalıp tasarımı, üretim parametreleri, ikincil soğutma bölgesi ve üretilecek alaşımın özellikleri gibi ürün kalitesine etkisi olan tüm etkenleri aynı anda dikkate alıp hesaplayarak, kullanıcılarına döküm hataları hakkında, detaylı bir öngörü sağlar. Böylece önleyici faaliyetlerin alınmasına kılavuzluk eder ve önleyici faaliyetlerin döküm hatasının oluşumu üzerindeki etkisini incelemeye yardımcı olur.

 

Expresslab yazılımları, esnek ve güçlü grafik özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlar.

 

Expresslab yazılımlarının modülleri ve özellikleri genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

CC-MASTER

 

Sürekli Döküm ve Haddeleme proseslerinin tasarımı, iyileştirilmesi ve elde edilecek ürünün kalitesini öngörmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır.

 

Hata-limit analizlerine dayanan geniş malzeme veri tabanı, sürekli döküm ve haddeleme proseslerinin yüksek kesinlikte simülasyonunun yapılmasını ve döküm hatalarının analizinin yapılmasını sağlar.

 

 • Isı transferi modülü, diğer modüllerle birlikte çalışarak sıcaklık/katılaşma davranışının hesaplanabilmesini sağlar.

 • İç çatlak modülü ile iç çatlakların hesaplanabilmesini sağlar. Böylece hadde geometrisi gibi bölüm tasarım detaylarını iyileştirilmesine olanak tanır.

 • Yüzey çatlak modülü ile alaşım kompozisyonu ve sıcaklık profiline bağlı olarak yüzey üzerindeki kritik uzamaları değerlendirebilir, yüzeye uygulanan uzama değerleri ile karşılaştırabilir, sıcaklıkların çatlak oluşumuna sebep olup olmama durumları araştırılabilir.  

 • Su debisi hesaplama modülü ile yüzey ve iç çatlak modüllerinden alınan çatlak oluşturmayacak sonuçlara bağlı olarak ikincil soğuma bölgesindeki hedef sıcaklıklar ayarlanabilir ve ikincil soğuma detaylarının otomatik olarak hesaplanması sağlanabilir.

 • Merkez Segregasyon modülü, merkez segregasyonu etkileyen denklemleri içerir.

 • Gerçek koşul modülü, dökümün kararsız durumunun değerlendirilmesini sağlar. Isı transferi, yüzey ve iç çatlak modülleriyle birlikte çalışır. Merdane boşluğu verileri ile yumuşak ezme aralığı bulunabilir. Geçmişte kullanılan bütün üretim verileri çevrimdışı görüntülenebilir.

CC-MOLD

 

Sürekli döküm prosesinde kullanılan kalıpların tasarımı, iyileştirilmesi ve ürün kalitesi değerlendirmeleri için tasarlanmış bir yazılımdır.

 

Üretim verilerinin entegre edilebilmesi sayesinde sürekli döküm prosesinin simülasyonunu yüksek kesinlikte hesaplar.

 

 • Kompakt kalıp modülü kalıp içindeki sıcaklık/katılaşma davranışını hesaplar. Bu modül diğer modüllerle birlikte çalışır.

 • Çapraz çatlak (transverse crack) modülü ile kalıp içinde oluşacak çapraz çatlakları analiz eder.

 • Uzunlamasına çatlak (longitudinal crack) modülü ile uzunlamasına oluşacak çatlakları analiz eder.

 • Process simulation modülü ile, kalıp tozu, salınım ve soğutma koşulları gibi durumları iyileştirilmesini sağlar. Bu modül ile yeni alaşımlar ile elde edilecek ürün kalitesi de incelenebilir.

 • Monitoring modülü ile, geçmişte kullanılan döküm koşulları içe aktarılarak ve görüntülenerek, döküm hatalarına sebep olan faktörler araştırılabilir. 

CC-EYE

 

Sürekli döküm işlemi devam ederken, kaliteyle ilişkili etkenleri, döküm hatalarını, çatlakları ve merkez segregasyonu, eş zamanlı olarak görüntüler. Aynı zamanda, hata oluşumunu ve büyümesini sebepleriyle ortaya koyar, alınacak önlemlerin ürün kalitesine etkilerini kontrol etmeyi sağlar. CC-Master ve CC-Mold yazılımlarının döküm makinesi ile eş zamanlı çalışan versiyonudur.

 

Döküm koşullarınızı ve kalite endekslerini çevrimiçi ve çevrimdışı görüntüler, kalıp ve soğutma alanı üzerinde oluşan hataları hesaplar. Elde edilen sonuçlarla, taşlama ve temizleme işlemlerine karar verme aşamasında kılavuzluk eder.

 

 • Ürün kalitesi ve döküm koşullarının üretim ile eşzamanlı görüntülenebilmesi sayesinde, en ideal döküm koşulları elde edilir.  

 • Döküm hataları engellenerek firma karlılığını artırılabilir.

 • Hata sebeplerini ortaya koyarak çözüm bulma konusunda rehberlik eder ve hata çözmek için harcanacak süreyi büyük oranda kısaltır.

 • Deneme maliyetlerini minimuma indirir.

 • Yüzey hatalarını temizleme maliyetlerinizi azaltır, temizleme yapılacak yerlerin pozisyonunu yüksek kesinlikte belirleyebilir.

CC-DESIGN

 

CC-Design yazılımı CC-Master yazılımı ile birlikte çalışır. Yüzey ve iç çatlakların önleneceği paso hattında, merdane geometrisini ve merdane alanını tasarlamayı ve tasarımın döküm kalitesine etkisini araştırmayı sağlar.

 

Dinamik şişmeye bağlı olarak gerçekleşen kalıp seviyesindeki değişimleri azaltmak için, merdane alanlarının iyileştirilmesine olanak tanır. Merdane tasarımlarının fizibilite çalışmalarına ve prosese uygun sürücü merdanesi ve sürücü motorunu seçilmesine yardımcı olur.

 

 • Paso hattı görüntüleme ve çizimleri içe aktarabilme özelliği bulunur.

 • Çıkarma kuvveti, sürücü merdane kuvveti, sürücü motor gücü ve yumuşak ezme kuvvetini hesaplayabilir.   

CC-COOL N GAP

 

CC-COOL N GAP yazılımı, sürekli döküm için önceden belirlenmiş yüzey sıcaklığı profiline bağlı olarak, ihtiyaç duyulacak soğutma suyunun akışını ve merdane boşluğunu dinamik olarak kontrol etmeyi sağlar. Üretim ile eş zamanlı çalışarak görüntüleme yapabilir veya çevrimdışı olarak simülasyon yapabilir. Aynı zamanda, yüzey ve iç çatlakları önlemek üzere, hedef sıcaklıkları değiştirebilme özelliğine sahiptir.

 

Makine ile eş zamanlı çalışır ve ısıl bilgileri verir. Döküm hızı ve soğutma koşulları gibi gerçek döküm koşullarını kullanır. Isıl modelin kalibre edilebilmesi için kullanıcıya özel açık parametrelere sahiptir. Hedef sıcaklık ve soğutma suyu tabanlı çalışabilir. Ürünün genişliğine göre su akışını değiştirebilir. Köşe pay uzunluğuna bağlı olarak su akışını değiştirebilir. Yüzey sıcaklığı takibi için PID kontrol kullanır. Döküm başlangıcında su akışındaki değişimleri sabitleme özelliğine sahiptir. Yumuşak ezme için ürün boşluğunu dinamik olarak kontrol eder. İstenen ürün kalitesine göre soğutma düzenini hesaplar. 

ST-OPTIMIZER

 

ST-OPTIMIZER sürekli tavlama işlemlerinde, özellikle geçiş fırını bölgesinde şerit sıcaklığı kontrolü yaparak, hedeflenen şerit kalitesinin elde edilmesini sağlar.

 

Fırının yüksek ısıl eylemsizliği, farklı çelik türleri ve proses koşullarına bağlı olarak geçiş fırını işlemlerinde sıcaklıkları istenilen seviyede tutmak oldukça zordur. ST-OPTIMIZER şerit sıcaklığının yüksek kesinlikte kontrol edilmesini sağlayan, ileri ve geri besleme özelliklerine sahip olan bir sistemdir.

 

ST-OPTIMIZER üretimle eş zamanlı çalışarak sıcaklık takibi yapar. Şerit genişliği, kalınlık, ilerleme hızı, çelik türü ve fırın sıcaklığı gibi proses koşullarının takip edilmesini sağlar. Manuel olarak yapılan üretime göre çok daha yüksek kesinlikte sıcaklık kontrolü sağlar.

 

Yapay zeka destekli öğrenme modülüne sahiptir. Hedef sıcaklıklara göre üretimi kontrol edebilir. Isıtma ve tavlama bölümünde kontrol kesinliği artırılır. ST-OPTIMIZER ile, üretim verimliliği %95 üzerine çıkarılır. Ürün kalitesi ve üretim verimliliği artar, üretim maliyetleri düşer.