top of page

EXPRESSLAB SÜREKLİ DÖKÜM YAZILIMLARI

Expresslab

EXPRESSLAB

Expresslab firması sürekli döküm ve haddeleme fabrikalarında kullanılmak üzere, simülasyon, tasarım ve görüntüleme yazılımları üretmek amacıyla kurulmuştur. Expresslab yazılımları dünyanın önde gelen sürekli döküm ve haddeleme üreticileri tarafından başarıyla kullanılmaktadır.

 

Expresslab yazılımları ile üretim sırasında oluşan, yüzey ve iç döküm hatalarını, simülasyon özelliği ile modelleyip hesaplayabilirsiniz. Üretim verilerini eş zamanlı takip edebilir, istenmeyen döküm hatalarının yerlerini ve sebeplerini belirleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz bilgiler ışığında, önleyici faaliyetlerinizi gerçekleştirip, ürün kalitesine ve döküm hatalarının iyileştirilmesine etkilerini hesaplayabilirsiniz.

 

Expresslab yazılımlarını üretiminize entegre ederek, döküm hatalarının oranını en düşük seviyelere indirirken, fabrikanızı gerçek üretim kapasitesine ulaştırabilirsiniz.

AVANTAJLAR

Avantajlar

Demir-çelik fabrikalarında, döküm hatalarının ortaya çıkardığı maliyetler oldukça yüksektir. Döküm hatalarının oluşumu ve buna bağlı olarak ürünün kalitesini etkileyen çok sayıda etken vardır. Tüm bu etkenler birbiri ile etkileşim içindedir. Döküm hatalarının iyileştirilmesi ve giderilebilmesi için birçok etken yeniden değerlendirilmeli ve değiştirilmelidir. Bu durum, iyileştirme çalışmaları için gereken sürenin uzamasına sebep olur.

 

Expresslab yazılımları, makine ve kalıp tasarımı, üretim parametreleri, ikincil soğutma bölgesi ve üretilecek alaşımın özellikleri gibi ürün kalitesine etkisi olan tüm etkenleri aynı anda dikkate alıp hesaplayarak, kullanıcılarına döküm hataları hakkında, detaylı bir öngörü sağlar. Böylece önleyici faaliyetlerin alınmasına kılavuzluk eder ve önleyici faaliyetlerin döküm hatasının oluşumu üzerindeki etkisini incelemeye yardımcı olur.

 

Expresslab yazılımları, esnek ve güçlü grafik özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlar.

 

Expresslab yazılımlarının modülleri ve özellikleri genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

CC-MASTER

CC-Master

Sürekli Döküm ve Haddeleme proseslerinin tasarımı, iyileştirilmesi ve elde edilecek ürünün kalitesini öngörmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır.

 

Hata-limit analizlerine dayanan geniş malzeme veri tabanı, sürekli döküm ve haddeleme proseslerinin yüksek kesinlikte simülasyonunun yapılmasını ve döküm hatalarının analizinin yapılmasını sağlar.

 

 • Isı transferi modülü, diğer modüllerle birlikte çalışarak sıcaklık/katılaşma davranışının hesaplanabilmesini sağlar.

 • İç çatlak modülü ile iç çatlakların hesaplanabilmesini sağlar. Böylece hadde geometrisi gibi bölüm tasarım detaylarını iyileştirilmesine olanak tanır.

 • Yüzey çatlak modülü ile alaşım kompozisyonu ve sıcaklık profiline bağlı olarak yüzey üzerindeki kritik uzamaları değerlendirebilir, yüzeye uygulanan uzama değerleri ile karşılaştırabilir, sıcaklıkların çatlak oluşumuna sebep olup olmama durumları araştırılabilir.  

 • Su debisi hesaplama modülü ile yüzey ve iç çatlak modüllerinden alınan çatlak oluşturmayacak sonuçlara bağlı olarak ikincil soğuma bölgesindeki hedef sıcaklıklar ayarlanabilir ve ikincil soğuma detaylarının otomatik olarak hesaplanması sağlanabilir.

 • Merkez Segregasyon modülü, merkez segregasyonu etkileyen denklemleri içerir.

 • Gerçek koşul modülü, dökümün kararsız durumunun değerlendirilmesini sağlar. Isı transferi, yüzey ve iç çatlak modülleriyle birlikte çalışır. Merdane boşluğu verileri ile yumuşak ezme aralığı bulunabilir. Geçmişte kullanılan bütün üretim verileri çevrimdışı görüntülenebilir.

CC-MOLD

CC-Mold

Sürekli döküm prosesinde kullanılan kalıpların tasarımı, iyileştirilmesi ve ürün kalitesi değerlendirmeleri için tasarlanmış bir yazılımdır.

 

Üretim verilerinin entegre edilebilmesi sayesinde sürekli döküm prosesinin simülasyonunu yüksek kesinlikte hesaplar.

 

 • Kompakt kalıp modülü kalıp içindeki sıcaklık/katılaşma davranışını hesaplar. Bu modül diğer modüllerle birlikte çalışır.

 • Çapraz çatlak (transverse crack) modülü ile kalıp içinde oluşacak çapraz çatlakları analiz eder.

 • Uzunlamasına çatlak (longitudinal crack) modülü ile uzunlamasına oluşacak çatlakları analiz eder.

 • Process simulation modülü ile, kalıp tozu, salınım ve soğutma koşulları gibi durumları iyileştirilmesini sağlar. Bu modül ile yeni alaşımlar ile elde edilecek ürün kalitesi de incelenebilir.

 • Monitoring modülü ile, geçmişte kullanılan döküm koşulları içe aktarılarak ve görüntülenerek, döküm hatalarına sebep olan faktörler araştırılabilir. 

CC-EYE

CC-Eye